در این قسمت لیست آخرین پکیج های آموزشی در زمینه محیط زیست و مهندسی را مشاهده می کنید (تاریخ اردیبهشت 1401):پکیج های آموزشی شامل ۵۰ پکیج آموزشی در زمینه آلودگی هوا، مدلسازی چرخه حیات، آلودگی آب، آلودگی خاک، ارزشگذاری خدمات اکوسیستمی، آلودگی صوتی، مدلهای هواشناسی لینوکسی، ارزیابی ریسک محیط زیست، تحلیل سلسله مراتبی، مدلسازی لندفیل، مدیریت پسماند، مدلهای HSE، کدنویسی، مدلسازی و طراحی فلر، آنالیز عدم قطعیت و احتمال، کنترل آلودگی هوا، تشعشعات هسته ای، مدلسازی نیروگاه بادی، رشد محصول، مبانی هواشناسی و جغرافیا، کار با ماهواره های NASA، مدلسازی رادیواکتیو، سیاهه های انتشار و غیره می باشد.

مدت زمان پکیج های آموزشی متغیر بوده و از 6 تا 20 ساعت می باشد.

تمامی پکیج ها (غیر از چهار مورد CALPUFF، SOUND PLAN، ADMS و WINDPRO) دارای نرم افزار رایگان همراه با پکیج می باشند.

پکیج های شامل پایان نامه و گزارش نمونه و داکیومنتهای مرتبط می باشد.

در هر پکیج ابتدا اصول و مبانی تدریس شده، سپس نرم*افزار نصب شده، تمامی منوها توضیح داده شده سپس اجرا و خروجی گرفته شده است.


پکیجها شامل موارد زیر است :

🔹مدل هواشناسی WRF همراه با آموزش لینوکس

🔹آموزش مدل نیروگاه بادی دریایی WIND ENERGY

🔹آموزش مدل نیروگاه بادی WIND PRO همراه با کرک نرم*افزار

🔹مدل پراکنش فوتوشیمیایی CMAQ تحت لینوکس

🔹مدلسازی آلودگی آب CORMIX (اجباری در پروژه های EIA)

🔹مدلسازی پخش آلودگی هوا ۴ پکیج مجزا شامل AERMOD, ADMS,CALPUFF, SCREEN3 (اجباری در پروژه های EIA)

🔹آموزش کار با ماهواره های NASA و نحوه دانلود داده ها و مبانی سنجش از راه دور

🔹آموزش مدل کیفیت زیستگاه HABITAT QUALITY

🔹آموزش مدل ارزشگذاری خدمات پرورش آبزیان FINFISH AQUACULTURE

🔹آموزش مدل ترسیب کربن CARBON SEQUESTRATION

🔹مدلسازی جزایر حرارتی URBAN COOLING MODEL

🔹سهم بندی منابع آلودگی (هوا، خاک، آب) ۲ پکیج مجزا UNMIX و PMF

🔹منشایابی آلودگی هوا، گرد و غبار، رادیواکتیو، آتش فشان و مدلسازی آلودگی هوا HYSPLIT

🔹مدلسازی صوت ۲ نرم افزار و پکیج مجزا TNM و SOUNDPLAN

🔹مدلسازی چرخه حیات SIMAPRO

🔹مدلسازی چرخه حیات GABI

🔹نرم*افزار آنالیز و ترسیم داده های حجیم مدلهای لینوکسی VERDI

🔹نرم*افزار پخش و پراکنش WRFCHEM مدلسازی گردوغبار، آتش فشان و سایر منابع آلودگی هوا، کوپل WRF و CHEM، تحت لینوکس

🔹ارزیابی ریسک تنفسی آلودگی هوا و تعیین خسارات، ۳ نرم افزار مجزا HEM3 و AIRQو Benmap (اجباری در پیوست سلامت HIA)

🔹مدلسازی پیامد، حوادث و انفجار ۲ نرم افزار مجزا ALOHA و PHAST

🔹مدلسازی مطلوبیت زیستگاه MAXENT

🔹مدلسازی AHP تحلیل سلسله مراتبی و تصمیمگیری چند شاخصه نرم افزار EXPERT CHOICE

🔹مدلسازی آلودگی هوای داخل و محیط ساختمانی و بسته IAQX

🔹پایگاه داده های منابع آلودگی هوا نرم افزار SPECIATE

🔹نرم افزار رسم و درونیابی آلودگی SURFER

🔹نرم افزار کنترل آلودگی هوا و پردازش سیاهه ها COST/EMF

🔹نرم افزار آنالیز عدم قطعیت، آنالیز ریسک، آمار و احتمال، مونته کارلو و ابرمکعب لاتین CRYSTAL BALL

🔹مدلسازی آلودگی و تشعشع و نویز فلر و طراحی آن FLARESIM

🔹آموزش زبان MATLAB همراه با حل مدلهای محیط زیستی در متلب

🔹آموزش ارزیابی ریسک محیط زیست و اکوسیستم HRA

🔹آموزش مدلسازی خطرپذیری و آسیب پذیری سواحل COASTAL VULNERABILITY

🔹آموزش ترسیب کربن در اکوسیستمها آبی BLUE CARBON

🔹آموزش مدل آبدهی WATER YIELD

🔹آموزش مبانی هواشناسی و جغرافیا

🔹 آموزش مبانی هیدرولوژی، مدلسازی جریان آب در خاک و مدلسازی شیرابه لندفیل HELP 4.0

🔹 آموزش مدلسازی نیروگاه موج نرم افزار WAVE ENERGY

🔹آموزش مدلسازی انتشار گازها از لندفیل LANDGEM

🔹آموزش مدل مدیریت و کاهش پسماند و ارزیابی محیط زیستی و اقتصادی پسماندها WARM

🔹آموزش مدلسازی رشد محصول AQUACROP

🔹آموزش مدلسازی مواجهه با تشعشعات هسته ای RESRAD

🔹مدلسازی آلودگی خودرو IVE و ADVISOR

🔹مدلسازی مخازن نفتی و مواد شیمیایی TANKS

اینها جداست از هم و هرکدام به قیمتی که عرض کردم

کل محصولات شامل موارد زیر است
AERMOD
CORMIX
ADMS
WRF
WRFCHEM
WARM
UNMIX
PMF
HYSPLIT
WAVE ENERGY
FINFISH AQUACULTURE
HABITAT QUALITY
CARBON SEQUESTRATION
SIMAPRO
CRYSTAL BALL
SPECIATE
MATLAB
CMB
TNM
SOUNDPLAN
VERDI
NASA SATELLITES
HELP4.0
TANKS
IVE
EXPERT CHOICE
WIND ENERGY
WINDPRO
METEO&GEOGRAPHY
HYSPLIT
PHAST
FLARESIM
AIRQ+
ALOHA
SURFER
SCREEN3
MAXENT
COST/EMF
LANDGEM
GABI
WATER YIELD
HRA/SRA
COASTAL VULNERABILITY
BLUE CARBON
HEM3
BENMAP
CALPUFF
CMAQ
IAQX
RESRAD
AQUACROP
URBAN COOLING MODEL
ADVISOR
نحوه تهیه: لینکهای دانلود آماده بوده و به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

09126826597