دوره های مدلسازی آلودگی هوا و صوت برای اولین بار در ایران در شهریور 1395 توسط شرکت هوای پاک اندیشان با دوره های AERMOD VIEW 8.9 و مدلسازی صورت TNM برگزار گردید. این دوره ها در قالب کارگاههای آموزشی اولین همایش بین المللی ریزگردها (همایش ملی مقابله با ریزگردها و آلودگی هوا) در تهران آغاز گردید و تا هفتمین دوره به صورت منظم برگزار شده است. در کنار دوره های مدلسازی، دوره های نمونه برداری، کنترل آلاینده های هوا، حقوق محیط زیست و پسماند نیز برگزار گردیده است. مدرس دوره های مدلسازی صوت و هوا اینجانب (دکتر مصطفی کلهر) بوده و مدرس دوره های نمونه برداری و کنترل جناب دکتر میرمحمدی بوده اند.
در نظر است هشمتین دوره مدلسازی آلودگی هوا و صوت با توجه به درخواست متقاضیان شامل نرم افزارهای بیشتری شده و در سطح پیشرفته با مدلهایی نظیر AERMOD، AERMOD پیشرفته، ALOHA، UNMIX، TANKS، AIRQ، ADMS، SOUNDPLAN برگزار گردد. مطابق روال سالهای گذشته هزینه شرکت در هر دوره 1 میلیون تومان بوده و به صورت یک روزه برگزار می گردد. زمان برگزاری دوره ها از 9 تا 16 همان روز همراه با پکیج های اموزشی و سایر مستندات لازم از جمله گواهی شرکت در دوره و غیره خواهد بود. در ادامه سرفصل هر یک از دوره های فوق بیان شده است.

دوره مدلسازی AERMOD VIEW 8.9
۱- مبانی مدلسازی
۲- انواع مدل های آلودگی هوا
۱-۲ مدل های پراکنش
۲-۲ مدل های پذیرنده
۳-۲ مدل های عددی
۴-۲ مدل های ضریب انتشار
۳- منابع آلودگی هوا
۴- هواشناسی آلودگی هوا
۵- ماژول هواشناسی AERMET
۶- ماژول توپوگرافی AERMAP
۷- ماژول ساختمان BPIP
۸- ماژول محاسبات AERMOD
۹- آموزش مدل
۱۰- اجرای مدل
۱۱- موارد خاص و رفع خطاها

دوره مدلسازی پیشرفته AERMOD VIEW 8.9

1. روش تهیه داده های جو بالا و سطحی
2. فرمولاسیون ماژولها و محدودیتهای AERMOD
3. مدلسازی گازهای سنگین
4.موارد خاص AP42 و گزارشات ارزیابی
5.مدلسازی پاف و پلوم
6. مدلسازی رادیواکتیو

دوره مدلسازی ADMS

1. تفاوتهای AMDS و AERMOD
2. ماژولهای بو، رادیو اکتیو، خط ساحلی، پاف
3. مدلسازی زیر 1 ساعت
4. فرمتهای هواشناسی مدل
5. نکات خاص و خطاها
6. آموزش و اجرای مدل

دوره مدلسازی UNMIX
1. اصول سهم بندی منابع
2. روشهای ماتریسی
3.مقایسه مدلهای موجود
4. اجرای نرم افزار
5. کالیبره کردن نتایج و منابع
6. جواب نهایی و تفسیر

دوره مدلسازی پیامد و حوادث در صنایع نفت و پتروشیمی ALOHA
1. تفاوت مدلسازی پیامد و مدلسازی آلودگی هوا
2. مدلهای میزان قدرت منبع
3.مدل انفجار
4. مدل گاز سمی
5.مدل آتش
6.اجرای نرم افزار
7. برهم نهی بر گوگل مپ
8. نکات خاص

دوره مدلسازی AIRQ
1. اصول ارزیابی ریسک آلودگی هوا
2. ارائه چند مثال ارزیابی و حل بدون کمک نرم افزار
3. نکات ویژه قبل از کار با مدل
4. آموزش مدل
5. اجرای سناریوهای واقعی

دوره مدلسازی صوت TNM, SOUNDPLAN
1. فیزیک صوت
2. اصول مدلسازی صوت
3. اصول اولیه کنترل
4. کار با نرم افزار
5. اتصال به گوگل ارث و گرفتن توپوگرافی
6. مدلسازی و ارائه کانتورها در SOUNDPLAN
7. نکات خاص

دوره مدلسازی مخازن نفتی TANKS
1. تعاریف و اصطلاحات کلی
2. نکات اجرایی قبل از کار با مدل
3. دامنه کاربرد و تطبیق با شرایط ایران
4. کار با مدل
5. خروجی و تفسیر
6. اجرای خروجی در AERMOD

دوره مدلسازی خودرو IVE
1. آشنایی با منابع متحرک
2. دامنه کاربرد مدل
3. حل مسئله بدون کمک مدل
4. سیکلهای رانندگی و نحوه انتگلرال گیری
5. اجرای مدل و ارائه نکات خاص
6. استفاده از خروجی در AERMODثبت نام از طریق تلگرام
https://telegram.me/aermod

شرکت هوای پاک اندیشان
تلفن تماس: 88939381
آدرس: تهران، میدان ولیعصر، ابتدای کریمخان، ساختمان 314، واحد 2
تماس با دکتر مصطفی کلهر 09126826597
kalhor@ut.ac.ir