آموزش مدلهای CFD
آموزش مدل FLUENT
آشنایی با مکانیک سیالات محاسباتی و کاربردهای آن در مهندسی محیط زیست
مدلسازی آلودگی هوا و آب
تماس از طریق موبایل و تلگرام
09126826597
دکتر مصطفی کلهر
شرکت هوای پاک اندیشان