در این تاپیک در خصوص نرم افزار CHIMERE مدل فوتوشیمیایی آئروسلها و آلودگی هوا صحبت خواهیم کرد.

مدل CHIMERE یک نرم افزار کدباز تحت لینوکس فرانسوی می باشد.

نحوه عملکرد مدل CHIMERE مشابه با مدل CMAQ می باشد.

مدل CHIMERE قابلیت کوپل شدن با WRF را دارد.

مدل CHIMERE قابلیت مدلسازی از رزولوشن 1 کیلومتر به بالا را دارد.

مدل CHIMERE ماژولهای مختلفی دارد و قابلیت های زیر از امکانات این نرم افزار است:

1. مدلسازی وقایع آلودگی هوای مختلف اعم از مدلسازی انتشار آلودگی از منابع ثابت، متحرک، آتش سوزیها، اینورژن و غیره
2. قابلیت پیش بینی روزانه غلظت ازن و سایر آلاینده ها در سطح شهر
3. قابلیت اجرای بلند مدت (سالانه یا فصلی) به منظور ارائه راهکارهای کنترلی سیاهه های انتشار

مدل چیمر CHIMERE قابلیت اجرا روی سیستمهای موازی PARALLEL را نیز دارد.

لینک زیر حاوی USER MANUAL این نرم افزار است:

https://ec4macs.eu/content/report/EC...gies_Final.pdf