مدل Delft3d نرم افزاری کد باز جهت مدلسازی هیدرودینامیکی جریانات ساحلی می باشد.

مدل Delft3d دارای ماژولهای محاسباتی مختلفی می باشد که به شرح زیر است:

ماژول هیدرودینامیکی D-Flow FM
ماژول هیدرولوژیکی D-Hydrology
ماژول ارتباط زمان واقعی D-Real Time Control
ماژول کیفیت آب D-Water Quality
ماژول مورفوداینامیک D-Morphology
ماژول امواج D-Waves

نرم افزار Delft3d کاربردهای گوناگونی دارد از جمله می توان در مدلسازی جریانات ساحلی، مصبها، خورها در نواحی روستایی و شهری از آن استفاده کرد.

کدهای مدل Delft3d را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید:

https://oss.deltares.nl/web/delft3d/get-started