همانطور که میدانید زیبایی مناظر ساحلی و کیفیت بصری این نواحی می تواند به احساس رفاه و کسب و کارهای محلی از طرق مختلفی کمک کند.

زیبایی بصری نواحی ساحلی باعث جذب توریست و گردشگر شده و این امر منجر به بهبود اقتصادی کسب و کارهای محلی می شود.

در نواحی ساحلی قیمت ملک وابستگی زیادی به موقیعت آن و کیفیت بصری آن ملک دارد.

نرم افزار scenic quality provision یکی از مجموعه نرم افزارهای invest می باشد که به منظور ارزشگذاری خدمات اکوسیستمی کیفیت بصری ارائه شده است.

مدل کیفیت بصری scenic quality به مطالعه و ارزیابی کیفیت بصری در نواحی ساحلی می پردازد.

در این نرم افزار مناطقی از دریا که از نواحی خشکی و ساحلی دارای دید viewshed هستند شناسایی کرده و اثرات منفی پروژه های دریایی اعم از نیروگاههای موج، تاسیسات پرورش ماهی یا سایر پروژه ها را روی کاهش زیبایی منظر بررسی می کند.

خروجی های مدل برای مدیران و برنامه ریزان که مایل به شناسایی مناطق خوش منظر که دارای کیفیت بصری بالا می باشند، مفید خواهد بود.