نیروگاه موج و نیروگاه بادی دو نوع از مهمترین انرژی های پاک و تجدید پذیر می باشند.

نیروگاه های تولید برق موجی، در نواحی ساحلی ساخته شده و با توجه به انرژی موجود در امواج دریاها و اقیانوسها به تولید برق می پردازند.

میزان انرژی برق تولید شده در نیروگاههای موج به تاسیسات استفاده شده، و مشخصات موج (اعم از ارتفاع بیشینه موج و دوره تناوب موج و غیره) بستگی دارد.

نرم افزار wave energy علاوه بر محاسبه میزان پتانسیل برداشت انرژی از نیروگاه موج، به محاسبه میزان هزینه های احداث و همچنین ارزش محیط زیستی احداث نیروگاه موج نیز میپردازد.

در واقع به ازای هر مگاوات برق تولیدی در نیروگاه موج، از تولید انبوهی از گازهای گلخانه ای در نیروگاه های فسیلی برق جلوگیری شده است.

همچنین باید در نظر داشت که ساخت و احداث نیروگاههای موج، باعث هدر رفتن فرصت استفاده از ساحل، ساخت اسکله، ماهیگیری و غیره نیز می شود که این اثرات جزو اثرات منفی خدمات اکوسیستمی نیروگاههای موج است.

نرم افزار نیروگاه موج wave energy از مجموعه نرم افزار ارزشگذاری خدمات اکوسیستمی investمی باشد.

ورودی های مدل نیروگاه موج شامل شیپ فایلها shp، رستر فایلها و جداول csv می باشد.