در این پکیج آموزشی در خصوص نرم افزار expert choice صحبت شده است.
نرم افزار expert choice به منظور تحلیل سلسله مراتبی ahp جهت اخذ تصمیم گیریهای چند شاخصه به کار می رود.
تحلیل سلسله مراتبی ahp یا Analytic hierarchy process توسط آقای saaty ارائه شده است.
در این روش بر مبنای وزندهی به معیارهای مختلف و محاسبه وزن نهایی، بهترین تصمیم ممکن از بین تصمیمهای موجود اخذ خواهد شد.
در روش Analytic hierarchy process تمامی شاخصها می بایست به حالت دو به دو pairwise با یکدیگر مقایسه و وزندهی شوند.
روش ahp در کنار روش anp مهمترین روشهای اخذ تصمیمهای چند معیاره می باشند.
دو نرم افزار expert choice اکسپرت چویس و نرم افزار super decision سوپر دسیژن در این مورد استفاده می شوند.

قسمت اول آموزش نرم افزار expert choice و تحلیل سلسله مراتبی را از لینک زیر ملاحظه بفرمایید:

https://aparat.com/v/3zfXN

جهت مشاوره رایگان تماس حاصل فرمایید
09126826597