مدل CMB جهت تعیین سهم هر یک از منابع بالقوه در محیط در میزان آلودگی سنجش شده در نقاط نمونه برداری می باشد

این مدل به اطلاعات بسیار زیادی از منابع و محیط نیاز دارد که می بایست در 4 فایل جداگانه تهیه شود

با توجه به اینکه این مدل نیازمند داده های وسیعی هم از منابع و هم از غلظت محیط است بنابراین دقت آن بالاست

جهت ملاحظه فیلم آموزشی از لینک زیر استفاده کنید

https://www.aparat.com/v/O49UJ/

جهت تهیه فیلمهای کامل آموزش مدلسازی آلودگی هوا و صوت تماس حاصل فرمایید

شرکت هوای پاک اندیشان
دکتر مصطفی کلهر
88939381
09126826597

پکیج های آموزشی مهندسی محیط زیست