پکیج آموزش مدلسازی PHAST
شامل فیلم کامل آموزشی همراه با اجرای مدل و توضیحات کامل (همراه با نرم افزار)
مدل قدرتمند PHAST به منظور ارزیابی و مدیریت سوانح در صنایع
دارای سناریوهای مختلف از جمله آتش، انفجار، سمیت، تبخیر
قابلیت ارزیابی ریسک، در نظر گرفتن مخلوطها و محلولهای مختلف و مدلسازی گاز سبک و سنگین
تماس از طریق موبایل و تلگرام
09126826597
دکتر مصطفی کلهر
شرکت هوای پاک اندیشان