میکروپلاستیکها آلودگی هستند که در تمام نقاط دنیا مشاهده می گردند.
مایکروپلاستیکها به پلاستیکهای زیر 5 میلیمتر گفته می شود.
این آلودگیها، همه جایی هستند و در هر سه فاز آب، خاک و هوا مشاهده می گردند.
اخیرا نتایج تحقیقات نشان داده است که حتی در یخهای قطب شمال، در کوههای صعب العبور و بیابانهای دور آفریقا نیز ریزپلاستیکها در نمونه برداریها سنجش شده است.
میکروپلاستیکها اخیرا مورد توجه زیاد دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دنیا قرار گرفته است و به عنوان موضوعات آتی محیط زیست روز میز تحقیق قرار گرفته است.

در این ویدئوی آموزشی در خصوص میکروپلاستیکها توضیح داده ام:

https://aparat.com/v/uEfxB


جهت مشاوره رایگان تماس حاصل فرمایید
دکتر مصطفی کلهر
شرکت هوای پاک اندیشان

فیلمها و پکیج های آموزشی مهندسی و محیط زیست