مدل TOUGH مجموعه از شبیه سازهایی است که برای مدلسازی غیرهمدمای جریانهای چند فازی در محیطهای متخلخل دارای شکستگی به کار می رود.

کد TOUGH مخفف Transport Of Unsaturated Groundwater and Heat می باشد.

مدل TOUGH توسط دانشگاه برکلی Lawrence Berkeley National Laboratory تولید و توسعه داده شده است.

عملکرد مدل TOUGH بسیار شبیه به مدل FEHM می باشد.

مجموعه کدهای TOUGH شامل موارد زیر است:
TOUGH
TOUGH2-MP
TOUGH2
TOUGH3
iTOUGH2
TOUGHREACT

مدل TOUGH در موارد مختلفی اعم از مطالعات محیط زیستی، مدلسازی آلودگی آبهای زیرزمینی، مدلسازی مخازن نفتی، مدلسازی مخازن زمین گرمایی، دفن زباله های خطرناک و غیره کاربرد دارد.


دانلود کدهای TOUGH و اطلاعات بیشتر در وبسایت زیر: